︎Pairfolio ︎Pairfolio |

> Other Resurrections


Drawing-Drives:
Between Dissection and the Anamorphic Disguise


Final Discussions of DrawingConstructions, elective course by Bahar Avanoğlu
@ [8x5]
January 2020“Az önce kımıltısız olan bu baş kalıntısını yaşam yeniden canlandırıyor diyeceği gelirdi insanın.” (Roussel, Locus Solus)


“... Tıpkı perspektifler gibi, doğru bakıldığında,
keşmekeşten başka bir şey görünmez, - yamuk bakıldığında,
form beliriverir! “ (Shakespeare, Richard II, aktaran: Baltrusaitis, Anamorphic Art içinde)Mimarlığın çizmek dürtüsü dev bir kozmoloji kurar. Çizimİnşaları, mimarlığın çizmek dürtüsünün suretleriyle karşılaşmak, kurduğu karşılıklılar evrenini keşfedebilmek niyetini taşır. Bu keşif, temsili olmayanın arayışıyla örtüşür, mimarlığın çizmekle ilintili ezoterik evreninde dolaştırır. Temsilin egemenliğinden sıyrılmak amacıyla ‘başka canlandırmalar’ sorusunu yöneltir.

‘Başka Canlandırmalar’ düşünsemesi hafıza sanatları, metin ve anlatı olarak mimarlık, kelime ve imge simyası ve temsil meselelerinden yola çıkarak başlar. İz(vestigium) ve çizgi karşılaşması, analojik çizim, izdüşümün paradoksal evreni, palimpsest, neoplatonik düşüncede mimarlık, nadire kabineleri, bulunmuş nesneler, alfabeler, karşılıklılık, düş-kayıtları, arkeolojik kazılar, harabeler ve yeraltı dünyaları… arasında dolanarak devam eder.

Keşifin ilk ayağı, teşrih ve anamorfik giz arasında kurulur. Bu aradalıkta imgenin ardındaki tekinsiz boşlukla karşılaşılır. Asıl soru, bu gölgede mesken eden çizmek dürtüleri ve bu suretlerin mimarlık kozmolojisiyle yüzleşmektir.


special thanks to:

Burcu Ölez, Burçin Güngen, Elif Kendir, Gizem Albayrak, İpek Avanoğlu, Nizam O. Sönmez, Şebnem Yıldız, Tuna Öğüt for their valuable contribution at the final discussions,

Gizem Albayrak for opening [8x5] to make the event possible,

and Rahman Çelebi for technical assistance.