︎Pairfolio ︎Pairfolio |

> skopdergi:
Unbuilt: Binanın İhlali ve Binasız Mimarlık


Bahar Avanoğlu
@ e-skop 
Mart 2021


Dergi için  > > > [tıklayınız]

“...
Böylelikle, unbuilt kavramında mimarlığın en derin ontolojik çatlaklarından biriyle karşılaşırız: Mimarlık bina mıdır? Ya da başka bir tabirle, mimarlık binaya işaret etmek zorunda mıdır? Unbuilt olumsuz yanıt verir: Mimarlık bina değildir; mimarlığın binaya işaret etme yükümlülüğü de yoktur, der. Unbuilt’e göre, mimarlık kökeni itibariyle bir nesneye ya da bir nesnenin temsiline indirgenemez. Mimarlık, tinsel bir arayış, ruhani bir deneyim, bir düşünce, bir şiir, bir eleştiri, “bir arzu projesidir”.[4] Unbuilt düşüncesinde, mimarlığın esas kökeni ‘bina-olmayan’dadır; yani ‘bina’ olanın dışarı attıklarının dünyasında.[5]
...”

[4] Abraham, R., "The Reality of the Unbuilt", Raimund Abraham [UN]BUILT içinde, ed. Brigitte Groihofer, Second, revised and enlarged edition, Wien: Springer-Verlag; 2011, s.110.

[5] Bu ifade, Carole Talon-Hugon’a ait “Manet ve Seyircinin Şaşkınlığı” adlı makalede yer alan “Bataille: Manet ve Bilgi-olmayanın Sanatı” başlıklı bölümden devşirilerek alınmıştır: “Sanatın kökeni bilgi-olmayandadır, bilginin “dışarı attıkları”nın dünyasında.” Talon-Hugon, C., “Manet ve Seyircinin Şaşkınlığı”, Manet, Velazquez ve Estetik Modernizm, Foucault, M., çev. Savaş Kılıç, İletişim Yayınları, İstanbul, 2018, s.77.