︎Pairfolio ︎Pairfolio |

>Mario Carpo ile Söyleşinin Ardından

Ocak-Şubat’19 Mimarlık Dergisi 405. Sayısı >click
Bilge Bal, Bahar Avanoğlu


Mario Carpo: Kolaj, yirminci yüzyıl boyunca kritik bir konumdaydı. Kolaj, hem modernist hem de post-modernist olarak görülse de, kolajın post-modernist bir teknikten ziyade, modernist bir teknik olduğunu düşünüyorum. Tarihsel olarak bakıldığında, kolaj, kes-yapıştır tekniğidir, fotoğraf tekniğinde yapıldığı gibi. Öyleyse, bu tanım çerçevesinde, kolaj modernist bir tekniktir. Aslında, post-modernizmin kökeninde, kolajın önemli bir unsur olduğu söylenemez. Ancak günümüz için problem oluşturan asıl mesele, post-dijital mimarların, kolajı bir tür geri dönüşüme sokmasıdır; çünkü Photoshop ile kes-yapıştır yapılamaz. Kes-yapıştır, makas ve kağıtla yapılan fiziksel ve mekanik bir eylemken, dijital ortamda bu mekanik eylem söz konusu değildir. Dijital ortamda, söz konusu olan kesintisiz dönüştürmeler (transformation), birleştirme (merge) ve biçim-değiştirmedir (morphing), kolaj değil... ”   >>>click

for english >>>click